The 87 Oscar Awards Ceremony Red Carpet

ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตีความพรมแดงในพิธีมอบรางวัล 87.Oscar เพื่อนรักของฉันนักออกแบบแฟชั่น Özgür Masur ไม่ทำลายฉันและเราเข้าร่วมการตีพิมพ์ด้วยกัน Yekta Kopan และ Meltem Cumbul’un นำเสนอในตอนท้ายของชั่วโมงของสิ่งพิมพ์ไม่เหนื่อย แต่มีความสุขมาก การสัมภาษณ์ Yekta Kopan กับฉันหลังจากออสการ์สามารถพบได้ที่นี่

Ceylan’s instagram

Twitter

Blog Categories

Search